expertises.

Wij gaan technologische uitdagingen aan in een breed scala van toepassingsdomeinen. Dat doen we door fundamentele fysische inzichten te gebruiken voor het creëren van innovatieve technische oplossingen. Onze ervaring met simulatiegedreven productontwikkeling omvat diverse expertisegebieden. Deze lopen uiteen van structurele mechanica en thermische engineering tot vloeistofstroming en kernfysica. Onze kracht ligt in de maatwerk-integratie van onze multidisciplinaire aanpak in elk specifiek ontwerpproject. We helpen klanten door engineeringproblemen op te lossen en hun ideeën tot leven te brengen, van ontwerp tot prototype tot serieproduct.

Demcon multiphysics.

Demcon multiphysics is een ingenieursbureau met hoogwaardige expertise op het gebied van warmteoverdracht, vloeistofdynamica, structurele mechanica, akoestiek, elektromagnetisme en nucleaire fysica. We ondersteunen klanten in diverse marktsectoren en helpen hen om hun doelen te bereiken in onderzoek en ontwikkeling met diepgaand fysisch inzicht.

We combineren fundamentele fysische kennis van een analytische aanpak met computer-aided engineering (CAE) simulatietools van ANSYS, MATHWORKS, COMSOL, STAR-CCM+ en FLUKA. Deze tools gebruiken we om numerieke simulaties op te zetten, uit te voeren, te analyseren en te evalueren. Het gebruik van Computational Fluid Dynamics (CFD), Finite Element Analysis (FEM / FEA), Lumped Element Modelling (LEM), Computational Electromagnetics (CEM) en Monte Carlo simulaties maakt het mogelijk om een virtueel prototype van jouw design te maken. Met deze technieken simuleren we stroming van vloeistoffen en gassen, energie-uitwisseling, warmte- en massaoverdracht, sterkte, stijfheid en vibraties in constructies en de interactie van elektromagnetische velden met andere fysische aspecten zoals warmteopwekking. Met deze manier van simulatie-gedreven ontwikkeling verhogen we de efficiëntie van productontwikkeling en verkorten we de time-to-market voor innovaties. Onze services ondersteunen het hele productcreatieproces, van idee tot prototype, van prototype tot eindontwerp.

About-us-demcon-multiphysics-logo