Expertise

nucleaire fysica.

Wij gebruiken onze uitgebreide ervaring met nucleaire engineering, straling en afscherming om klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van nucleaire systemen. Zo ontwerpen we stralingsafscherming voor persoonlijke veiligheid en geven we advies over het omgaan met radioactieve stoffen. Voor het modelleren van alle relevante deeltjesinteracties voeren we Monte-Carlo-simulaties uit, met behulp van FLUKA, om een reeks radiologische grootheden te berekenen. Dat zijn onder meer activatie van materialen, volumetrische warmtebelastingen, (deeltjes)fluxen en stralingsgeïnduceerde schade. Onze kracht ligt in het combineren van deze berekeningen met eindige-elementenanalyses om complete oplossingen te bieden voor complexe cases. Dit stelt ons in staat om een nauwe relatie te leggen tussen stralingseffecten en constructieve, stromings- en thermische aspecten. Zo ondersteunen we het ontwerp voor omgevingen met intense straling, waar actieve koeling is vereist en structurele integriteit van cruciaal belang is.

Relevante toepassingen waar we aan werken

  • Stralingsafscherming en persoonlijke bescherming
  • Afschermingsontwerp voor radioactieve bronnen
  • Productie van medische isotopen
  • Stralingseffecten op materialen/elektronica
  • Dosimetrie
  • Hadrontherapie

stralingsoncologie.

Stralingsoncologie betreft ioniserende straling en onderwerpen zoals bestralingstherapie en dosimetrie. Wij zijn in staat om simulaties uit te voeren gericht op het bepalen van diepte-dosisprofielen voor een breed scala aan stralingstypen, waaronder protonen, ionen en gammastralen. Voor de specifieke stralingsbronnen kunnen we relevante grootheden berekenen, zoals geabsorbeerde en effectieve doses. De inzet van onze kennis beperkt zich niet tot medische toepassingen, maar kan worden uitgebreid naar bijvoorbeeld luchtvaartdosimetrie.