showcases.

Onze passie ligt in het combineren van multiphysics expertise en simulatievaardigheden voor het oplossen van complexe vraagstukken van technologische en maatschappelijke aard. We willen direct of indirect impact creëren op mensen en hun leefomgeving. Hiertoe dragen we bij aan het ontwerp van geavanceerde systemen en innovatieve producten voor onze klanten. Voor zover vertrouwelijkheid het toelaat, delen we onze resultaten met trots. Elke showcase presenteert een uniek probleem dat we hebben aangepakt. Onze showcases demonstreren de brede multiphysics expertise die we kunnen inzetten, de ingenieuze simulatieoplossingen die we bedenken en de toegevoegde waarde die we onze klanten bieden.

 • Demcon_multiphysics_pulsation_gear_pump_CFD_thumbnail

  pulsation in external gear pumps.

  Lees meer
 • Demcon_multiphysics_fluido_thumbnail

  fluido – design of a heater for blood and fluid using CFD simulation.

  Lees meer
 • Demcon_multiphysics_noise_localization_thumbnail

  qualification of helium flow cooling concept.

  Lees meer
 • Nuclear_physics_multiphysics_radiatian_damage_thumbnail

  radiation damage.

  Lees meer
 • Nuclear_physics_multiphysics_radiation_protection_twhumbanil

  design of shielding for active irradiation.

  Lees meer
 • Demcon_multiphysics_reducing_ATEX_thumbnail

  reducing ATEX level in engine room of LNG fueled inland vessel by active ventilation.

  Lees meer

Demcon multiphysics.

Demcon multiphysics is een ingenieursbureau met hoogwaardige expertise op het gebied van warmteoverdracht, vloeistofdynamica, structurele mechanica, akoestiek, elektromagnetisme en nucleaire fysica. We ondersteunen klanten in diverse marktsectoren en helpen hen om hun doelen te bereiken in onderzoek en ontwikkeling met diepgaand fysisch inzicht.

We combineren fundamentele fysische kennis van een analytische aanpak met computer-aided engineering (CAE) simulatietools van ANSYS, MATHWORKS, COMSOL, STAR-CCM+ en FLUKA. Deze tools gebruiken we om numerieke simulaties op te zetten, uit te voeren, te analyseren en te evalueren. Het gebruik van Computational Fluid Dynamics (CFD), Finite Element Analysis (FEM / FEA), Lumped Element Modelling (LEM), Computational Electromagnetics (CEM) en Monte Carlo simulaties maakt het mogelijk om een virtueel prototype van jouw design te maken. Met deze technieken simuleren we stroming van vloeistoffen en gassen, energie-uitwisseling, warmte- en massaoverdracht, sterkte, stijfheid en vibraties in constructies en de interactie van elektromagnetische velden met andere fysische aspecten zoals warmteopwekking. Met deze manier van simulatie-gedreven ontwikkeling verhogen we de efficiëntie van productontwikkeling en verkorten we de time-to-market voor innovaties. Onze services ondersteunen het hele productcreatieproces, van idee tot prototype, van prototype tot eindontwerp.

About-us-demcon-multiphysics-logo