services.

Wij combineren vanuit een analytische benadering onze fundamentele fysische kennis met gereedschappen voor computerondersteunde engineering. Deze tools gebruiken we voor het opzetten, uitvoeren, analyseren en evalueren van numerieke simulaties. Met ons concept van simulatiegedreven ontwikkeling verhogen we de efficiëntie van productontwikkeling en verkorten we de time-to-market voor innovaties. We bieden klanten complete ondersteuning met services die het hele productcreatieproces bestrijken, van idee tot ontwerp, van ontwerp tot prototype, van prototype tot serieproductie.

Onze services

  • Contract R&D
  • Productontwikkeling
  • Haalbaarheidsstudies & conceptvalidatie
  • Systeemmodellering & -simulatie
  • Prototyping
  • Proefassemblage & testen
  • Systeemtesten & -certificering
  • Klinische testen
  • Contract manufacturing & productie
  • Service & technische support

Onze aanpak

wij lossen vraagstukken in engineering op.

Wij doen een beroep op onze uitgebreide fysische kennis voor het oplossen van het engineeringprobleem van de klant. Zo helpen we de klant diens doelstellingen voor productverbetering te realiseren. Met de klantwensen als input kunnen we een virtueel prototype bouwen en vervolgens het ontwerp optimaliseren met behulp van numerieke methoden. We simuleren vloeistof- en gasstroming, warmte- en massaoverdracht, mechanische spanningen, vervormingen en trillingen in constructies, en elektromagnetische velden, evenals gekoppelde fysische verschijnselen zoals elektrische stromen die warmte genereren. Met onze simulaties versnellen we productontwikkeling. Tevens beschikken we over de experimentele vaardigheden en faciliteiten voor validatie van het systeemgedrag dat onze simulaties voorspellen. Naast productontwikkeling zijn we ook gespecialiseerd in noise control , waardoor we elk geluids- of trillingsprobleem kunnen oplossen dat de werking van een product of systeem verstoort.

Ontwerpen van producten en systemen

wij brengen productideeën tot leven.

Doorgronden van concepten en uitwerken van ontwerpen

wij verbeteren ontwerpen.

expertises

showcases

about us

Samenwerking

partners en software.

Ansys

Ansys is een wereldspeler op het gebied van computerondersteunde engineering en levert uitgebreide high-end simulatiesoftware. Wij gebruiken Ansys voor modelvoorbereiding, thermische en mechanische simulaties en analyse van vloeistofstromingen.

Comsol

Comsol Multiphysics is met name geschikt voor de analyse van sterk gekoppelde multiphysics problemen. We hebben vooral ruime ervaring met het gebruik van de Comsol Electromagnetic AC/DC en Heat Transfer modules.

Sorama

Sorama heeft een unieke technologie ontwikkeld voor het lokaliseren en visualiseren van geluid. Met hun akoestische hoge-resolutiecamera’s detecteren en analyseren we geluid en trillingen.

Demcon multiphysics.

Demcon multiphysics is een ingenieursbureau met hoogwaardige expertise op het gebied van warmteoverdracht, vloeistofdynamica, structurele mechanica, akoestiek, elektromagnetisme en nucleaire fysica. We ondersteunen klanten in diverse marktsectoren en helpen hen om hun doelen te bereiken in onderzoek en ontwikkeling met diepgaand fysisch inzicht.

We combineren fundamentele fysische kennis van een analytische aanpak met computer-aided engineering (CAE) simulatietools van ANSYS, MATHWORKS, COMSOL, STAR-CCM+ en FLUKA. Deze tools gebruiken we om numerieke simulaties op te zetten, uit te voeren, te analyseren en te evalueren. Het gebruik van Computational Fluid Dynamics (CFD), Finite Element Analysis (FEM / FEA), Lumped Element Modelling (LEM), Computational Electromagnetics (CEM) en Monte Carlo simulaties maakt het mogelijk om een virtueel prototype van jouw design te maken. Met deze technieken simuleren we stroming van vloeistoffen en gassen, energie-uitwisseling, warmte- en massaoverdracht, sterkte, stijfheid en vibraties in constructies en de interactie van elektromagnetische velden met andere fysische aspecten zoals warmteopwekking. Met deze manier van simulatie-gedreven ontwikkeling verhogen we de efficiëntie van productontwikkeling en verkorten we de time-to-market voor innovaties. Onze services ondersteunen het hele productcreatieproces, van idee tot prototype, van prototype tot eindontwerp.

About-us-demcon-multiphysics-logo