Expertise

thermische engineering.

Het goed kunnen beheersen van warmte binnen een apparaat, onderdeel, proces, gebouw of voertuig is van groot belang. Dit kan het verschil maken tussen een succesvolle uitwerking van een ontwerp en een kostbaar proces van herontwerp en aanpassing. Veel problemen zijn te voorkomen door warmtestromingen, temperatuurverdelingen en effecten van temperatuurverschillen en -variaties op een onderdeel in een vroeg ontwerpstadium in kaart te brengen. Wij kunnen dergelijke diepgaande thermische analyses uitvoeren om relevante details in het ontwerp van een onderdeel te ontdekken, maar ook om grote en complexe ontwerpen op systeemniveau te evalueren. Vanuit een multiphysics perspectief zijn we in staat om thermische analyses te combineren met analyses in andere fysische domeinen. Voorbeelden zijn elektromagnetisme voor het berekenen van warmteontwikkeling in spoelen, structurele mechanica voor het evalueren van thermische spanningen, en stromingsleer voor het bestuderen van warmtetransport door (natuurlijke) convectie of verloop in het drijfvermogen .

Toepassingen waar we aan werken

  • Warmtewisselaars
  • Verwarming, ventilatie en airconditioning
  • Thermomechanische spanningsopbouw
  • Stralingseffecten
  • Thermische convectie- en geleidingsprocessen
  • Koeling van elektronica
  • Geconjugeerde warmteoverdracht
  • Verbrandingsprocessen
  • Verdamping en condensatie
  • Thermo-akoestiek

 

warmteoverdrachts- systemen en warmtewisselaars.

Een geschikte en efficiënte overdracht van warmte kan een zeer positief effect hebben op procesefficiëntie. Het integreren van warmtewisselaars in industriële processen vraagt echter een flinke investering. Daarom vereist de toepassing van warmtewisselaars of andere warmteoverdrachtsmechanismen een kritische evaluatie van hun ontwerp en geometrie. Wij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwerpen, verbeteren en optimaliseren van warmtewisselaars en andere warmteoverdrachtssystemen.