Expertise

structurele mechanica.

Wij geven advies over een breed scala aan onderwerpen rond mechanische structuuranalyse. Daarvoor putten we uit onze brede ervaring met het berekenen van sterkte en stijfheid van complexe constructies en het evalueren van de respons van een constructie of mechanisch systeem op harmonische excitatie. We kunnen ook verschijnselen zoals plastische vervorming, kruip en knik voorspellen, evenals de mechanische interactie tussen onderdelen.

Competenties die we beheersen

 • Trillingsmodellering
 • Vermoeiingsmodellering en levensduurvoorspelling
 • Uiterst nauwkeurige systeemberekeningen tot aan picometerprecisie
 • Evaluatie van thermisch geïnduceerde spanningen en vervormingen
 • Analyse van vervormingen door contactkracht
 • Sterkteberekeningen van grootschalige objecten
 • Voorspelling van plastische vervorming, kruip en knik
 • Dynamische analyse (evaluatie en verbetering van eigenwaarden en trillingen, modale analyse en harmonische respons)
 • Lineaire en niet-lineaire analyse van materiaalgedrag
 • Dynamische analyse van starre lichamen
 • Topologie- en vormoptimalisatie

sterkte en stijfheid.

De voorspelling hoeveel een onderdeel zal vervormen en of het zelfs zal bezwijken onder belasting is altijd van groot belang. Dit geldt met name wanneer gewichtsvermindering, kostenbeheersing en beperking van de afmetingen topprioriteit zijn. Met zorgvuldige simulaties van de statische eigenschappen en het dynamische gedrag van een onderdeel vermijden wij uitgebreide experimenten die met hoge kosten en hoge risico’s gepaard gaan. We zijn zeer bedreven in het uitvoeren van dit soort eindige-elementenanalyses. Ook beschikken we over de specifieke vaardigheden en speciale tools voor het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van dergelijke berekeningen.